4. Cập nhật hồ sơ Liên thông trên DVC BTXH và Đồng bộ hồ sơ sang MIS

Chức năng hỗ trợ Cán Bộ Công chức LĐTB&XH Huyện cập nhật thông tin liên quan đến các thông tin cơ bản và thông tin chính sách của đối tượng

Lưu ý:

  • Anh/Chị cần cập nhập 'Thông tin cơ bản và thông tin chính sách' cho đối tượng.

Bước 1: Tại thanh menu, anh/chị truy cập vào mục chức năng Hồ sơ chưa đồng bộ MIS.

Bước 3: Màn cập nhật hồ sơ hiển thị, anh/chị tiến hành cập nhật các thông tin cơ bản và thông tin chính sách cho đối tượng,....

Bước 6: Anh/Chị truy cập sang phân hệ Quản lý và Chi trả Misposasoft (https://misposasoft.molisa.gov.vn/) để tiếp nhận hồ sơ từ DVC.

Tại thanh menu, anh/chị chọn Quản lý đối tượng, chọn Hồ sơ từ DVC.

-> Để biết thêm chi tiết Hồ sơ từ DVC, anh/chị truy cập đường liên kết hướng dẫn sau: Tiếp nhận hồ sơ từ DVC

-> Anh/Chị hoàn thành thao tác.

Last updated