5. Cập nhật hồ sơ đã tiếp nhận và đang xử lý

​Các anh/chị có thể tùy biến và thiết lập tại địa phương.

-> Để cập nhật hồ sơ, anh/chị truy cập vào: Cập nhật hồ sơ đã tiếp nhận và đang xử lý

Video hướng dẫn

Last updated